6mm 50.8mm Hartmetall Verlängerung, Zirkon Taster (Kinematic mount) for Quantum Arms

6mm 50.8mm Carbide Extended Zircon Ball Probe (Kinematic mount) for Quantum Arms

Artikelnummer: KXR-4EXT-50x8MM-6MM-ZIR Kategorie:
6mm 50.8mm Hartmetall Verlängerung, Zirkon Taster (Kinematic mount) for Quantum Arms
KXR Probes