10mm 152.4mm Hartmetallverlängerung Zircon (Kinematic mount) für Quantum Arms

10mm 152.4mm Carbide Extended Zircon Ball Probe (Kinematic mount) for Quantum Arms

Artikelnummer: KXR-4EXT-152x4MM-10MM-ZIR Kategorie:
10mm 152.4mm Hartmetallverlängerung Zircon (Kinematic mount) für Quantum Arms
KXR Probes